Monthly Archives: Únor 2006

Nový objev „jurského bobra“ boří mýty o časné savčí radiaci

…Castorocauda lutrasimilis, jak byl nový živočich nazván, je největším dosud objeveným jurským savcem Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Nezařazené

Další kosti z českého dinosaura a naše první mongolská expedice!

Dvě velmi zajímavé novinky, týkající se české paleontologie, zvířily tento týden dlouhodobě stojaté vody zmíněné oblasti.

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ze života, Česká paleontologie

182 let dinosauří horečky

…je právě dnes Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Nezařazené

Když velryby chodily po zemi….

…aneb Zajímavý blog britského paleontologa Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Pozvánky a tipy

Lepší než Archaeopteryx!

Devonská lalokoploutvá ryba Panderichthys je lepším důkazem evoluce, než bychom si mohli přát… Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Nezařazené

101 let od narození Zdeňka Buriana

…náš Nejslavnější „malíř pravěku“ by dnes oslavil již 101. narozeniny Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Dějiny paleontologie, Paleoart, Výročí a ohlédnutí, Česká paleontologie

Výročí úmrtí hraběte Šternberka

Právě před 168 lety (roku 1838, někdy se však lze dočíst i nesprávné datum 1832) zemřel jeden z průkopníků naší (resp. rakouské) geologie a paleontologie, hrabě Kašpar Maria hrabě ze Šternberka (narozen 6. 1. 1761). Byl jako jeden z mála soudobých šlechticů příznivcem a spolurealizátorem myšlenky založení pozdějšího Národního muzea a také horlivým sběratelem zkamenělin. Skupina osvícenských šlechticů – a zejména hrabě Kašpar Maria Šternberk, tou dobou již světově uznávaný učenec v oboru paleobotaniky – se také postavila do čela přípravných prací k založení muzea. 15. dubna roku 1818 podepsala provolání o založení muzea a svou podporou dosáhla toho, že se roku 1820 dostalo novému ústavu potvrzení vídeňské vlády a panovníka. Byla ustavena Společnost vlasteneckého muzea v Čechách jako majitelka a správkyně sbírek i jako organizátorka veškeré muzejní práce. Prvním jejím předsedou se stal právě hrabě Šternberk (či německy Sternberg). Majitelkou muzea zůstala Společnost až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty do vlastnictví a správy Země České. V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví státu. Šternberk nicméně proslul jako spoluzakladatel vědního oboru o pravěkém rostlinstvu – paleobotaniky.

Odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par_%C5%A0ternberk

Napsat komentář

Filed under Dějiny paleontologie, Výročí a ohlédnutí, Česká paleontologie

Objev nejstaršího tyrannosauroida

…aneb Jaké fosilní poklady ještě Čína světu tají?

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Teropodní dinosauři

Inteligence dinosaurů

…aneb Jak se to má doopravdy s „chytrostí“ velociraptorů? Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under O dinosaurech obecně, Spekulativní paleontologie

Největší z největších

…aneb jak se to má ve skutečnosti s gigantickými sauropody? Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Nezařazené